ЗАПОСЛЕНИ

НАША ШКОЛА СЕ ИСТИЧЕ ПО УСПЕШНОМ ПРЕДУЗЕТНИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КОД МЛАДИХ

Колектив наше школе тимски ради на образовању ученика следећих образовних профила:

 • финансијски администратор
 • туристички техничар
 • машински техничар за компјутерско конструисање

Ученици у дуалном образовању образовних профила:

 • бравар-заваривач
 • оператер машинске обраде.

УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ЗАПОСЛЕНИМА У НАШОЈ ШКОЛИ

 1. Илинчић Марина, наставник српског језика и књижевности
 2. Вучићевић Марија, наставник српског језика и књижевности
 3. Лекић Невена, наставник енглеског језика
 4. Глигоријевић Драгица, наставник математике
 5. Ђорић Јелена   Наставник математике, рачунарства и информатике
 6. Нешовић Невена, наставник математике, рачунарства и информатике, рачунара и програмирања
 7. Петреш Звонко, наставник физичког васпитања
 8. Бугарчић Наташа, наставник физичког васпитања
 9. Вукојевић Ненад, наставник географије
 10. Симић Иван, наставник историје
 11. Ђорђевић Јасна, наставник историје
 12. Максимовић Гордана, наставник биологије
 13. Плешинац Ивана, наставник хемије
 14. Јелић Сања, наставник физике и техничке физике
 15. Тимотијевић Милош, наставник ликовне културе
 16. Живановић Оливера, наставник музичке културе
 17. Шишовић Милан, наставник верске наставе
 18. Степановић Гордана, наставник социологије и устава и права грађана
 19. Нешковић Јелена, наставник економске групе предмета
 20. Пантовић Ненад, наставник економске групе предмета
 21. Мијатовић Данијела, наставник економске групе предмета
 22. Стефановић Лазар, наставник економске групе предмета
 23. Петровић Радивојевић Славица, наставник економске групе предмета
 24. Марковић Мишела, наставник правне групе предмета
 25. Аврамовић Сања, наставник економске групе предмета
 26. Ђорђевић Ненад, наставник машинске групе предмета, практична настава
 27. Милошевић Владимир, наставник електротехнике, рачунара и програмирања
 28. Јеремић Мирослав, наставник машинске групе предмета
 29. Ајдуковић Сања, наставник машинске групе предмета
 30. Радуновић Никола, наставник машинске групе предмета
 31. Десивојевић Никола, наставник машинске групе предмета, практична настава
 32. Блажић Душица, наставник машинске групе предмета
 33. Нешић Богдан, наставник машинске групе предмета
 34. Максимовић Љубица, наставник енглеског језика
 35. Симовић Горан, наставник екологије
 36. Павловић Ана, наставник економске групе предмета
 1. Маринковић Љиљана, директор
 2. Марковић Мишела, секретар
 3. Павловић Ана, шеф рачуноводства
 4. Миловановић Милош, психолог
 5. Зечевић Верица, библиотекар
 1. Обровић Александар, техничар одржавања уређаја и опреме
 2. Пантовић Зоран, домар/мајстор одржавања
 3. Стевановић Ненад, домар/мајстор одржавања
 4. Обрадовић Миланка, спремачица
 5. Делић Данијела, спремачица
 6. Нешић Вања, спремачица
 7. Радовановић Марина, спремачица

Директор и секретар

+381 34 511 063

Рачуноводство

+381 34 510 149

Пишите нам

msknic@mts.rs