Пројекат једносменског рада

Од ове школске године нашој школи, као једној од 402 школе у Србији, одобрен је програм обогаћеног једносменског рада.

Кроз богате и садржајне активности и радионице, ученицима је пружена могућност креативног изражавања, развој вештина и унапређење компетенција,са акцентом на предузетничке компетенције и компетенције за целоживотно учење.

Сваки ученик може пронаћи себе, у складу са својим афинитетима али и скривеним потенцијалима.

ПРИОРИТЕТ НАМ ЈЕ КВАЛИТЕТ – КАКО НАСТАВЕ, ТАКО И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.